1. In deze disclaimer gelden de volgende begrippen:

  • de eigenaar: Vibroservice B.V.
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen.
  • u: de gebruiker (bezoeker) van www.vibro.nl.
  • deze website: alle inhoud aanwezig of aanwezig geweest op www.vibro.nl incl. bestanden waarnaar verwezen wordt.

2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door één of meer pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. Deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter: de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
5. Toestemming tot het gebruik van deze website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk met de eigenaar te worden overeengekomen.