Systemen voor conditiebewaking

Machine conditie bewaking doet meer dan machine bewaking:

Conditiebewaking van roterende machines door middel van trillingsmetingen met draagbare apparatuur is zeer breed geaccepteerd. Door de voortschrijdende technische ontwikkelingen wordt continue conditiebewaking een realistisch alternatief.

vibro-cx-balancer-cx-analyser
vibro-cx-balancer-cx-analyser

Machine conditie bewaking doet meer dan machine bewaking:

Het is een techniek die voldoende lang van tevoren laat zien dat er één of meerdere defecten zich ontwikkelen, zodat u voldoende tijd krijgt een geplande corrigerende actie te organiseren, zonder dat dit noemenswaardig productieverlies oplevert. Dat is althans de theorie.

Hiervoor zijn een database met meetgegevens en een analysetool nodig om conditieparameters trendmatig en met elkaar te kunnen vergelijken. De belangrijkste conditieparameters voor roterende machines zijn trillingen, waaronder de hoogfrequente trillingen voor lagerconditie. Bij sommige bedrijven is conditiebewaking synoniem met lagerbewaking, zonder ooit naar de achterliggende oorzaak te kijken (RCA – Root Cause Analysis).

De hiervoor noodzakelijke metingen kunnen periodiek met een draagbaar instrument (“data collector”) uitgevoerd worden of continu met een permanent meetsysteem, dat mogelijk al gedeeltelijk aanwezig is als machinebewaking.

 

Het voordeel van een data collector is dat de vereiste investering laag is. Wat je er voor terug krijgt is vaak onduidelijk: de metingen worden per machine slechts een paar maal per jaar uitgevoerd, typisch eens per kwartaal. Om met 4 momentopnames per jaar het onderhoud te kunnen voorspellen is een farce. Tussen de moment opnames kan ook een verschil in toerental en belasting optreden. Deze parameters worden in het gunstigste geval zoveel mogelijk constant gehouden tussen de metingen, maar dit is niet altijd mogelijk. Verder zijn er machineschades die zich in minder dan 3 maanden ontwikkelen en zo niet te detecteren zijn. Bekende voorbeelden zijn bepaalde lagerschades, isolatieproblemen bij elektromotoren en tandwielkast schades. Het systeem voldoet dan niet aan de hooggespannen verwachtingen en de techniek raakt in diskrediet.

Het nadeel van een permanent conditie bewakingssysteem is dat de vereiste investering hoger is. Hier staan vele voordelen tegenover. Tegenwoordig is de trend om de meetgegevens intelligent op te nemen, wat betekent dat er onder gelijke bedrijfsomstandigheden (toerental, belasting) gemeten wordt.

 

En dat meetgegevens desgewenst alleen opgeslagen worden indien er zich een verandering voordoet. Een verdere ontwikkeling is dat de meetgegevens opgeslagen worden op een veilige externe dataserver. Hier draait dan ook de analysetool, die met iedere computer met een webbrowser en de vereiste toegangsrechten te benaderen is. Een mooi voorbeeld hiervan is het systeem van MachinePerformance met de OrangeBox®

Draadloze sensor

Een stap verder gaat het draadloos systeem met draadloze communicatie tussen sensor en de ontvangende gateway. De bekabeling kosten vervallen zodoende en omdat er standaard sensoren worden toegepast zijn de kosten per meetpunt zeer concurrerend.

machineperformance-cx