Permanente machine bewaking

Permanente machinebewaking (monitoring) wordt toegepast ter beveiliging. Oorspronkelijk was dit ter beveiliging van de machine, tegenwoordig is de VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) beveiliging van de omgeving belangrijker. Daarvoor gelden hoge eisen aan trilling bewaking systemen.

indampventilator

Machinebewaking door middel van trillingsmetingen beschermt traditioneel uw kostbare machines tegen de gevolgen van overbelasting of beginnende schade. Het is geen bescherming tegen productieverlies want het geeft geen vroegtijdige waarschuwing.

Vanouds wordt trillingsbewaking sinds de zestiger jaren toegepast op turbines en generatoren in de energieopwekking. Vaak werd dit geëist door de verzekeraars om evt. machine schade aan deze zeer kostbare machines te beperken. Daarna volgden de snel draaiende centrifugaal compressoren in de olie- en gasindustrie, incl. de petrochemie en andere basischemie zoals ammonia productie.

Omdat een keten zo sterk is als de zwakste schakel werden ook andere belangrijke machines in het proces bewaakt, zoals verbrandinglucht ventilatoren, rookgasventilatoren, koelventilatoren etc. Voorheen gebeurde dit nog met mechanische trillingsschakelaars, maar vanwege de slechte betrouwbaarheid zijn deze vrijwel totaal vervangen door elektronische systemen met voorzieningen die valse alarmen voorkomen. Alleen bij koelventilatoren en zuigercompressoren (vanwege de lage toerentallen zijn beide de meest ongeschikte toepassingen) worden ze nog wel eens aangetroffen. De enige reden die hiervoor gevonden kan worden is dat het vroeger ook zo gedaan werd.

Een andere reden om roterende machines op trillingen te bewaken is het risico op persoonlijk letsel als gevolg van een verhoogd risico door het proces. Bekende voorbeelden van gevaarlijke machines zijn centrifuges en hamermolens. Baserend op de geharmoniseerde EU normgeving en de RIE is het wettelijk verplicht deze machines qua trillingen te bewaken, net als bij ventilatoren in explosiegevaarlijke omgeving.