VIBRO opnemers

Opnemers zijn essentieel om trillingen te kunnen meten. De keuze voor de juiste soort opnemer is minstens zo essentieel.

Lagerhuistrillingen

lagerhuistrillingen

Deze trillingen worden gemeten op ieder lagerhuis, volgens de norm ISO 10816 in drie richtingen: horizontaal, verticaal en axiaal. De grootheid is trilsnelheid in mm/s rms.

Er zijn twee soorten opnemers die de trillingen meten, nl. versnellingsopnemers en trilsnelheidsopnemers.

Versnelllingssopnemers zijn het meest universeel, goedkoop te fabriceren en hebben een breed frequentiebereik en zijn tevens geschikt om lagerconditie te meten. Een nadeel is dat het signaal geïntegreerd moet worden om de genormeerde trilsnelheid te meten en dat ze bij lage frequenties weinig signaal genereren. Dit samen maakt deze opnemers minder geschikt om laagtoerige machines te bewaken.

Trilsnelheidsopnemers hebben specifieke voordelen bij het bewaken van laagtoerige machines, bij het balanceren in bedrijfstoestand en bij het bewaken van specifieke machines zoals hamermolens en bepaalde ventilatoren.

Astrillingen

astrillingen

Deze trillingen worden contactloos gemeten bij roterende machines met glijlagers. Volgens ISO 7919 worden er twee opnemers (X en Y) gemonteerd onder een hoek van 90 graden t.o.v. elkaar. Hiermee kan de volledige dynamische asbaan (lissajous) gemeten worden. Daarnaast is het mogelijk de statische aspositie te meten, zowel axiaal als radiaal. Voor trillingsbewaking wordt voor elke opnemer de piek-piek waarde van de amplitude (in µm) gemeten. De maximale waarde van ieder opnemer paar is maatgevend (max X,Y).

Meestal worden de relatieve astrillingen gemeten van de as t.o.v. het lager. Bij een relatief slappe fundatie kan het nodig zijn de absolute astrillingen te meten. Vroeger werd dit gedaan met een trilsnelheidsopnemer die contact met de as maakte door middel van een glij schoentje. Tegenwoordig is dit ook contactloos mogelijk met een speciale opnemer.

Grenswaarden voor de max. toelaatbare trillingen worden gegeven door de van toepassing zijnde delen van ISO 7919.